A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Új gyakornoki munkahely kialakítása a D-Multijob Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-
19-2020-00247 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője
3 091 712 Ft azaz hárommillió-kilencvenegyezer-hétszáztizenkettő Forint összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint
Támogató által 2019.09.16-án kiadott felhívása alapján a(z) D-MULTIJOB Üzletviteli Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett
Székhely: 4032 Debrecen, Kaffka Margit utca 3. B. ép.
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 0909007622
Adószám/adóazonosító jel: 12557475-2-09
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11996248-06160614-10000001
2020.04.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be.

A Projekt címe: „Új gyakornoki munkahely kialakítása
a D-Multijob Kft-nél”.

A Támogató a(z) „Új gyakornoki munkahely kialakítása a D-Multijob Kft-nél” című GINOP-
5.2.4-19-2020-00247 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) „Új gyakornoki munkahely kialakítása a D-Multijob Kft-nél” című, a támogatási
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő
finanszírozása.
A Kedvezményezett 3 091 712 Ft, azaz hárommillió-kilencvenegyezer-hétszáztizenkettő Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.27.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.27.

A gyakornok által betöltött munkakör, feladatok bemutatása:
A gyakornok állatorvosi asszisztens feladatkört lát el. A gyakornok feladatai: az állatorvos munkájának segítése, adminisztratív feladatok, a rendelő higiéniájának és rendjének biztosítása és kifejezetten az újonnan beszerzett vérvizsgáló berendezések működtetése, vérvizsgálatok elvégzése és az eredmények átadása az állatorvos számára.
A gyakornok által megszerzett szakmai ismeretek:
A gyakornok foglalkoztatásával szakmai fejlődését tudtuk biztosítani, olyan tudás és tapasztalat birtokába jutott, amely alkalmassá teszi állatorvosi rendelőben, állategészségügyi laborban végzett asszisztensi munka végzésére. A program keretében részt vett a különféle kisállat betegségek kórelőzményi adatainak, a betegvizsgálat során tapasztalt tüneteknek és a laboratóriumi kiegészítő vizsgálatok eredményeinek elemzésében, szintetizálásában, gyógykezelésekben. A program folytatásaként a gyakornoki programban résztvevő számára hosszabb távú továbbfoglalkoztatást biztosítunk.

Köszönjük a támogatást!